اینگونه مبدل ها قادر به تبدیل ولتاژهای DC  به ولتاژ بالا یا بلعکس می باشند که به طریقه سوئیچینگ طراحی گردیده است و در توانهای مختلف قابل ارائه می باشند.