سرويس وتعميرات :


يكي از مهمترين امتيازات اين شركت سرويس سريع دستگاههاي حداكثردرعرض ٧ ساعت در تهران و درشهرستانها با توجه به بعد مسافت بين يك الي دو روزتوسط پرسنل نمايندگان مستقر درآن شهرستان و يا اعزام پرسنل متخصص اين شركت
انجام مي پذيرد.
ضمانت و نگهداري :
اين شركت درمقابل هرگونه معايب فابريكي ناشي ازساخت U.P.S كليه دستگاههاي بمدت ١سال گارانتي و ١٠ سال خدمات پس از فروش ضمانت ميگردد.
هزينه نصب و راه اندازي :
دراستان ٢% قيمت كل سيستم مذكور است .
مدت زمان تحويل :
در زمان عقد قرارداد مشخص خواهد شد.
خدمات ويژه :
اين شركت براي كليه سازمانهايي كه UPS - به منظور تداوم عملكرد سيستمهاي طرف قرارداد ميباشند تعدادي دستگاه بصورت رزرو آماده سرويس در نظرگرفته تا بهنگام خرابيهاي احتمالي بتوان بلافاصله در اسرع وقت جايگزين نموده كه به اين ترتيب وقفه به حداقل زمان ممكن برسد .
- دستگاههاي اين شركت قابليت افزودن هرنوع پروتكشن و سيستم هاي تكميل كننده برحسب نياز را دارا ميباشد.
و HF طراحي شده دراين شركت از روش مدل U.P.S - امتياز ويژه سيستم هاي ترانزيستورهاي قدرت توليد شده كه برخلاف روش فرورزونانت ازكيفيت بالايي بر
خوردار است.

خلالاصه اي از رزومه كاري
نهاد رياست جمهوري ، استانداري زنجان ، سايپا ، شر كت ايران خودرو ( ايتراك )،شركت احيا گستر سبز (استخدام نيرو ايران خودرو )،نمايندگي ايران خودرو (عباسيون )، محصولات غذائي بهروز ، محصولالات غذائي پيچك ، محصولالات غذايي ونوشه ، شركت مخابرات ايران ، مركزآموزش مخابرات ، مخابران استان فارس ، مخابرات استا ن گلستان ، مخابرات استان گيلان ،مخابرات استان يزد ، دانشگاه علوم پزشكي اروميه و كليه مراكز تابعه ، شركت لوله پروفيل (اروميه)،شركت سيب تاك،شركت رسانه فرد،شركت زرسيما آرا،شركت استار هواپيمائي جمهوري اسلالامي ايران ، شركت سپهر الكتريك ، بانك مركزي ، وزارت نيرو ، مركز تحقيقات استراتژيك ، سازمان طرح ترافيك ، شركت آو ( تحقيقات محيط زيست ) ، شهرداري تهران ، شهرداري منطقه ٢، سازمان زمين شهري ، جهاد خود كفائي ، شركت كاما ، جهاد سازندگي گرمسار ، سازمان آب منطقه أي كرمان ، بيما رستان ساسان ، درمانگاه فرهنگيان كرج، شركت اسپيداد ، گروههاي صنعتي فولالاد ، شركت بازر گاني منصور (شهركرد ) ، صنايع فلزي ايران ، دفتر صنايع آموزشي ، قوطي سازي زاگرس ، كارخانه صنايع آموزشي ، شركت تولي مات ، گروه ملي فولالاد ايران ، استخرا ج مواد اوليه شيشه ، شركت سپيد تهران ، شركت ايران دنا ، مستقلالات شهرداري ، شركت سامان شيمي، آموزش و پرورش كرج ، سازمان بازنشستگي آموزش و پرورش ، شركت ساخت ايران ( تحقيقات محيط زيست ) ، ستاد كل آزادگان ، آزمايشگاه مهر ،آزمايشگاه سعيد (پاسداران ) ، آزما يشگاه قدس ، آزمايشگاه نمونه ، برج آبي ، برج درياني (كرج)،كافي نت عرشيا (زنجان )، كافي نت آريانت (زنجان )،كافي نت آفتاب و مهتاب (زنجان) ، رها نت (زنجان)